СПЕКТАР

СПЕКТАР
НовиБусур

ПРЕВЕДИ - TRANSLATE

субота, 2. септембар 2017.

NAJJAČA Američka VOJNA baza PROVALJENA na Kosovu! Rusi prave BAZU u Nišu...

UDARNA VEST! "Stižu nova PRAVILA vladara iz SENKE na Balkanu!" Dejan Luč...

Трагедија српства - Милош Црњански

100 Senki Nad Beogradom Prica o Sulejmanu Velicanstvenom

Мехмед Паша Соколовић- Зове мајка Пашу Соколију!
Сврх златара Виш Соколовича
мој Мехмеде над Царством Везире
водиш војску Шаму и Багдаду
тврдом Бечу и Будиму равном
а никад своју Босну да походиш!
а ја стара хочу умрјети
Мој Мехмеде мој поносни сине!
доведи ми с'мора неимаре
гради мени по Босни хајре
обуздајми побјешњелу Дрину
чупријом јој састави обале
изгради ми караван сараје
нек се знаде кога сам родила!

Hrvatska u očima Sulejmanovog kartografa

Srbi - Tribali I deo

Устанак Срба против Византије, 2. део (1085-1106)

Устанак Срба против Византије 1040. годинеhttp://forum.badnjak.com/
Срби побеђују најјачу војну силу ондашњег света.
Византијска војска изгубила је 40. 000 војника и седам заповедника, само током једне битке.

Krunisanje Kralja Petra I Karadjordjevica (1904) ceo film - Jugoslovensk...


Ћирилица: Крунисање Краља Петра I Карађорђевића и путовање кроз Србију, Нови Пазар, Црну Гору и Далмацију. Филм су реализовали 1904. године Арнолд Мјур Вилсон и Френк Сторм Мотершо. Оригиналну копију овог филма и део негатива откупио је 1937. године у Енглеској југословенски дипломата и књижевник Војислав Јовановић-Марамбо и донео у Београд. Југословенска кинотека је 1950. године откупила права коришћења филма. Оригинални материјал је Јовановић завештао Патријаршији Српске православне цркве у Београду. Године 1993. Југословенска кинотека је преузела од Патријаршије Српске православне цркве целокупан материјал филма. Године 1995. су започети радови на рестаурацији оригинала у сарадњи са Кинотеком града Болоње у Италији. Рестаурација филма је завршена 2003. године LATINICA: Krunisаnje Krаljа Petrа I Kаrаđorđevićа i putovаnje kroz Srbiju, Novi Pаzаr, Crnu Goru i Dаlmаciju. Film su reаlizovаli 1904. godine Arnold Mjur Vilson i Frenk Storm Moteršo. Originаlnu kopiju ovog filmа i deo negаtivа otkupio je 1937. godine u Engleskoj jugoslovenski diplomаtа i književnik Vojislаv Jovаnović-Mаrаmbo i doneo u Beogrаd. Jugoslovenskа kinotekа je 1950. godine otkupilа prаvа korišćenjа filmа. Originаlni mаterijаl je Jovаnović zаveštаo Pаtrijаršiji Srpske prаvoslаvne crkve u Beogrаdu. Godine 1993. Jugoslovenskа kinotekа je preuzelа od Pаtrijаršije Srpske prаvoslаvne crkve celokupаn mаterijаl filmа. Godine 1995. su zаpočeti rаdovi nа restаurаciji originаlа u sаrаdnji sа Kinotekom grаdа Bolonje u Itаliji. Restаurаcijа filmа je zаvršenа 2003. godine

ЗНАК УПОЗОРЕЊА / Александар Лукић


ЗНАК УПОЗОРЕЊА

Зидови: дрвене талпе, уплетено пруће,
сламени леп сипак. Костур предат природи.
Одрана ребра, засун врата нахерен – батина,
поломљен прозор, скршено слеме, сита и брдила.
Господар деценија немар. Гулаш корова
крчка јака ватра. Рекли би: бестрагија.
Мајчице последице заборава не штеде.
Клубе прободено плетићим иглама: страдија.
Пљунути ми у истом духу од оца. Старудија
спојена пупчаном врпцом једно тело –
пререзана петлова шија – уместо десет
божјих заповести тупи косир легенди.
Уцвељене византијске бедевије –
удовице – височанства кокошија –
јато без петла осокољено појединим кокицама
да нарашћују без пардона остале сиротице.
Светосавска скаска – верзија кредитне банке.
Спекулације о звезди Пелен, и томе слично.
Панорама мишљења. Дилема: проширена вена,
или угрушци крви – горе од горег за лаку ноћ!
Ту већамо о заблудама обичаја
нашег краја кроз време.
Бого, какве дарове природа нуди човечанству,
не тражећи заузврат ништа: знаш ли
чему шири прекомерну изузетност около.
За почетак: бркове – четке сирка. Тартуф. Рибље око.
Ајд, и посебност игре у тами: стрнџање уз ватру!
Паук виси са свода пећине, пропада, пашће –
мушки принцип.
Гргеч грабљивац из дубине вира креће у лов –
женски симбол.
Знак упозорења – пази! Мораш учити о правцу
камо си се упутио. Јер, у каквом год куту се обрели:
ма били и у другачијем свету где год били: нисмо сами.

         = извор: из нових књига српских песника. - Александар Лукић ПСОВКА. -Библиотека МОБАРОВ. Поезија. Есеј. Проза. - Поезија I, Књига 1
Издавач ЗАВЕТИНЕ: ми, Београд, ул. Сердар Јанка Вукотића 1

АПЕЛ ПРОТИВ НАСИЛНЕ АЛБАНИЗАЦИЈЕ НА ЈУГУ КОСОВА


..
АПЕЛ ПРОТИВ НАСИЛНЕ АЛБАНИЗАЦИЈЕ НА ЈУГУ КОСОВА, београдска "Политика", стр. 6, штампано издање, 2.09. 2017

..

ФРЕСКЕ

ФРЕСКЕ
ПОСЛЕДЊИХ ВРЕМЕНА